M. FAUZAN, M. F.; SUHENDRO, D. PENGARUH KURS RUPIAH DAN RIGHT ISSUE TERHADAP HARGA SAHAM PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK YANG LISTING DI JAKARTA ISLAMIC INDEX. Proceeding SENDI_U, 20 ago. 2018.